1198 ТЪРГА | 1044 ПОТРЕБИТЕЛИ | 9 НА ЛИНИЯ | Авг 3, 2020 23:08:35

Плащания

Регистрацията и стартирането на аукциони са безплатни.
Не се събират никакви такси от купувачите.
Такси се събират и при използване на допълнителни/рекламни опции.
Тези опции са с фиксирани стойности и се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион:

ВИП търг на главната страница: 2,40 лв.

Удебелено заглавие: 1,20 лв.

В цветна рамка: 1,20 лв.Всички цените са крайни, без каквито и да е налози в т.ч. и ДДС.
В началото на всеки месец, системата изпраща нотификация с дължима сума и указания.
Рекламации и възражения относно начислени такси се допускат до 15 дни от датата на тяхното начисляване.
Такси относно използването на рекламни опции не се възстановяват.